05/15/17

Лятна занималня в СУ „Константин Петканов“ – град Бургас

На вниманието на всички родители на деца от подготвителна група и  ученици от I-ви до IV-ти клас. През месеците юни, юли и август в СУ „Константин Петканов“ – град Бургас се организира лятна полудневна и целодневна занималня.

Занималнята е с продължителност:

  • от 8.30 часа до 12.30 часа полудневна, от понеделник до петък;
  • от 8.30 часа до 17.30 часа целодневна, от понеделник до петък.

Подаване на заявление и декларация (по образец) – до 30 май 2017 г.

На 01 юни – обявяване на резултатите в училищния сайт  и на информационното табло в училище.

Допълнителна информация и образците на документите можете да получите от заместник директор „АСД“.   Lyatna zanimalnya

223