05/7/13

електронен прием на първокласници в Община Бургас

Пилотен за страната електронен прием на първокласници ще въведе от тази година Община Бургас. След 2-годишната успешна реализация на електронното записване в детски ясли и градини, смятаме да улесним и родителите на децата, постъпващи в 1 клас и директорите на училищата, провеждайки класирането он-лайн и без напрежение и притеснение за тях, сподели на пресконференция в Общината зам.-кметът по образование Йорданка Ананиева. В нея участваха още началникът на РИО-Бургас инж. Виолета Илиева и председателят на регионалния съюз на училищните директори и директор на ОУ „Васил Априлов“ Мария Стефанова.

„Общо 32 са училищата в Бургас, които ще разкрият 101 паралелки за 1-ви клас. По норматив всяка от тези паралелки ще има 22-24 деца. Всяка година над 1800 деца се записват в първи клас в Бургас. Този път броят им ще бъде 2000. Това ни мотивира да предложим система, която да улесни работата и на директорите, и на родителите. Вместо да обикалят, както досега всяко училище поотделно, родителите ще се запознават с учебните заведения и условията, които предлагат на електронната система за броени минути от дома си“, разясни зам.-кметът.

Новата електронна система ще заработи реално от 31 май в 08.00 часа на банер на сайта на Общината – www.burgas.bg и ще сложи край на изнервените по опашки пред училищата родители. Важно предимство е и уеднаквяването на критериите за прием в 1-ви клас във всички училища, тъй като в момента всяко учебно заведение определя конкретните изисквания за паралелките си, които утвърждава на педагогически съвет.

За още по-голямо удобство на родителите новата система ще има визията на тази, която се използва от 2 години за прием в детските заведения. Отново в няколко стъпки, по много лесен и бърз начин ще се осъществява и самото записване. Разликата тук е, че родителите ще имат възможността да посочат 5 свои избора на училище, /а не 3, както е в детските градини/, които да подредят по приоритет. Най-много точки- 5 ще бъдат присъждани на избор номер 1, 4 точки на номер 2 и т. н.

„Самото записване ще стартира от 31 май и ще продължи до 10 юни. Родителите да не се притесняват – отново ще им дадем време да се запознаят предварително със системата, как функционира – критерии, регистрационна форма, необходими документи, училищата във всяка териториална дирекция, тъй като приоритет ще има и местоживеенето и брой свободни места за първокласници в тях. Ако родителите срещат някакви затруднения или имат въпроси, могат да ги зададат на електронната страница, ще им бъде отговорено, а отговорите ще се виждат от всички родители“, обясни още зам.-кметът Йорданка Ананиева.

Със системата за записване ще бъдат запознати директорите на училища и всички, които имат пряко отношение към приема, а самата система ще бъде отворена за запознаване на родителите с нея от 7 до 30 май.

Първото класиране ще бъде на 20 юни, а записването ще бъде от 20 до 26 юни, когато родителите трябва да подадат в самото училище необходимите документи – оригинал на свидетелство за завършена предучилищна подготовка, издадено от детската градина и документ, удостоверяващ предимство, ако има такова. Свободните места след първото класиране ще бъдат обявени от 27 до 30 юни, когато е и срокът за родителите, чиито деца не са приети, да коригират желанията си. Второто класиране ще бъде на 4 юли, а записването за него – от 4 до 10 юли.

Тази система ще позволи едно балансирано разпределение на децата по всички училища, което е от изключителна важност, тъй като до момента някои училища са претоварени, а други разполагащи със свободна и много добра база стоят почти празни.

Родителите, които нямат възможност по електронен път да заявят своите желания, ще могат да направят това по стария традиционен начин – като отидат в даденото училище, попълнят формуляр и в тяхно присъствие дежурният учител в учебното заведение въведе данните в системата и им даде уникалния входящ номер за проверка на резултатите.

Децата, които ще се ползват с предимство са:

– Деца, завършили предучилищна подготовка в самото училище;

– Деца, чиито братя или сестри се обучават в същото училище към 15 септември 2013 г.;

– Деца на родители с постоянен или настоящ адрес към съответната териториална дирекция;

– Дете сирак или полусирак;

– Дете с трайни увреждания над 50 %.

При равен брой точки системата автоматично дава приоритет на първото записано дете, а следващото – се записва в училището, което родителят е посочил като второ желание. След записването, разпределението по паралелки се извършва от директора на учебното заведение.