04/27/12

Проект Творческа лаборатория за аниматори „Изработване на празници“

Проект Творческа лаборатория за аниматори „Изработване на празници“

04/27/12
Лятото в Китен на фолклорния фестивал

Снимков материал

04/27/12

Честито спечелване на още един проект!

BG051PO001-4.1.03-0199

Клуб за интеграция, толерантност и взаимопомощ „Подавам ти ръка“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Инвестира във вашето бъдеще!

 

httpv://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=OpV69m6R3gE

04/27/12

Конспекти за самостоятелна форма на обучение

Конспекти – 5 клас: изтегли тук

Конспекти – 6 клас: изтегли тук

Конспекти – 7 клас: изтегли тук

Конспекти – 8 клас: изтегли тук

Конспекти – 9 клас: изтегли тук

Конспекти – 10 клас: изтегли тук

Конспекти – 11 клас: изтегли тук

Конспекти – 12 клас: изтегли тук